Bosfor Endüstriyel Mutfak Makineleri

KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN KURUMSAL GENEL AYDINLATMA METNİ

Bosfor Endüstriyel Mutfak Makinaları Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (“Bosfor
Makina”) olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili
mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde kişisel
verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin siz Ziyaretçilerimizi,
Çevrimiçi Ziyaretçilerimizi, Müşterilerimizi, Potansiyel Müşterilerimizi, Tedarikçi
Çalışanlarımızı, Tedarikçi Yetkililerimizi bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma
metnini hazırladık.

1) İşlediğimiz Kişisel Veri Kategorileriniz Nelerdir ve Bunları Hangi Amaçlarla
İşliyoruz?

Kişisel bilgileriniz Bosfor Endüstriyel Mutfak Makinaları Sanayi Ve Ticaret Limited
Şirketi tarafından KVKK’nın 4.2. maddesinde öngörülen;
(i) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
(ii) Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
(iii) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
(iv) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
(v) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar
muhafaza edilme,
ilkelerine uygun olarak, iş ortaklarımızla kurduğumuz ve devam eden iş ilişkilerimiz
kapsamında (bir kişinin birden çok kategoriye girmesi mümkündür) aşağıda belirtilen
amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir.

A. Ziyaretçilerimiz

fiziksel mekan güvenliği bilgileri (ör. kamera kayıtları);
a) fiziksel mekan güvenliğinin temini amaçları ile işlenecektir.

B. Çevrimiçi Ziyaretçilerimiz

Web sitemizi kullanan çevirimiçi ziyaretçilerimizin işlem güvenliği bilgileri (ör. IP adresi
bilginiz), pazarlama bilgileri (ör. çerez kayıtları) ve (bizlere bunları bildirdiğiniz
takdirde*) kimlik bilgileri, iletişim bilgileri (ör. e-posta adresiniz);
a) faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
b) bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
c) talep/şikayetlerin takibi,
d) iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
e) yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
f) internet aracılığıyla web sitemize erişiminizi sağlayabilmek amacıyla işlenecektir.

C. Müşterilerimiz

Gerçek kişi müşterilerimizin veya tüzel kişi müşterilerimizin yetkililerinin ve/veya
çalışanlarının kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, müşteri işlemi bilgileri (ör. sipariş
bilgisi), fiziksel mekan güvenliği bilgileri, finans bilgileri (ör. findeks), hukuki işlem
bilgileri, pazarlama bilgileri (ör. alışveriş geçmişi bilgileri);
a) faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
b) finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
c) iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
d) lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,
e) mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
f) mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
g) pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi,
h) sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
i) yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
j) fiziksel mekan güvenliğinin temini,
k) hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi,
l) saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
m) risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
n) reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, ticari elektronik ileti
gönderebilmesi,
o) firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,
p) iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile işlenecektir.

D. Potansiyel Müşterilerimiz

Gerçek kişi müşterilerimizin veya tüzel kişi müşterilerimizin yetkililerinin ve/veya
çalışanlarının kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, müşteri işlemi bilgileri, fiziksel mekan
güvenliği bilgileri, pazarlama bilgileri;
a) mal/hizmet satış süreçlerinin yönetilmesi,
b) sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
c) fiziksel mekan güvenliğinin temini,
d) reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, ticari elektronik ileti
gönderebilmesi,
e) pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi amaçları ile işlenecektir

E. Tedarikçi Çalışanımız

Tedarikçi çalışanımızın kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, fiziksel mekan güvenliği
bilgileri, mesleki deneyim bilgileri (ör. meslek içi eğitim bilgileri);
a) iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
b) iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
c) fiziksel mekan güvenliğinin temini,
d) tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
e) lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,
f) faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
g) iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile işlenecektir.

F. Tedarikçi Yetkilimiz

Gerçek kişi tedarikçilerimizin veya tüzel kişi tedarikçi yetkililerimizin kimlik bilgileri,
iletişim bilgileri, fiziksel mekan güvenliği bilgileri, müşteri işlemi bilgileri, finans
bilgileri, pazarlama bilgileri, hukuki işlem bilgileri;
a) iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
b) mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
c) finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
d) sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
e) yatırım süreçlerinin yürütülmesi,
f) fiziksel mekan güvenliğinin temini,
g) hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amaçları ile işlenecektir.

2) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Nelerdir?

Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; sipariş formları, sözleşmeler,
ziyaretçi formları gibi fiziki yollarla veya bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar (ör.
telekomünikasyon altyapısı, bilgisayar ve telefonlar), üçüncü taraflar (ör. KKB ve Findeks),
web sitemiz ve ilgili kişi tarafından beyan edilen diğer belgeler vasıtasıyla otomatik olan
veya otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.

3) Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz, Bosfor Endüstriyel Mutfak Makinaları Sanayi Ve Ticaret Limited
Şirketi tarafından; yukarıda açıklanan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda
KVKK’nın 5. maddesinde belirtilmiş olan;
(i) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
(ii) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla;
sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
(iii) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
(iv) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
(v) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri
sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki
sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

4) Kişisel Verilerinizi Üçüncü Bir Kişiye Aktarıyor Muyuz?

a) Ziyaretçilerimize ait kişisel veriler, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla
ve ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde kolluk kuvvetleri ve adli makamlarla
paylaşılabilecektir.
b) Çevrimiçi ziyaretçilerimize ait kişisel veriler, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi
amacıyla ve ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde adli makamlar ve yetkili kamu
kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.
c) Müşterilerimize ait kişisel veriler, yasal düzenlemelerin öngördüğü kapsamda,
faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili
kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına;
iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
hizmetlerimizin gereği gibi ifa edilebilmesi amacıyla gerekli olduğu ölçüde topluluk
şirketlerimize, bilişim şirketine, tedarikçilere, kargo şirketlerine, sigorta şirketlerine,
bankalara ve mali müşavirimize aktarılmaktadır. Ayrıca söz konusu kişisel veriler,
ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet
aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.
d) Potansiyel müşterilerimize ait kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki
uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk
bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.
e) Tedarikçi çalışanımıza ait kişisel veriler, yasal düzenlemenin öngördüğü
kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve
yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iş faaliyetlerinin
yürütülmesi/denetimi amaçlarıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; hizmetin
gereği gibi ifa edilebilmesi amacıyla gerekli olduğu ölçüde topluluk şirketlerine, bilişim
şirketine, tedarikçilere, kargo şirketlerine, bankalara ve mali müşavirimize
aktarılmaktadır. Ayrıca söz konusu kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki
uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk
bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.
f) Tedarikçi yetkilimize ait kişisel veriler, yasal düzenlemelerin öngördüğü
kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve
yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iş faaliyetlerinin
yürütülmesi/denetimi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; hizmetin gereği
gibi ifa edilebilmesi amacıyla gerekli olduğu ölçüde topluluk şirketlerine, bilişim
şirketine, tedarikçilere, kargo şirketlerine, bankalara ve mali müşavirimize
aktarılmaktadır. Ayrıca söz konusu kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki
uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk
bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.

5) Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor Muyuz?

Bosfor Endüstriyel Mutfak Makinaları Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi olarak,
kişisel verilerinizi yurt dışına aktarmamaktayız.

6) Kişisel Verileriniz İle İlgili Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

KVKK’nın ilgili kişilerin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi
Bosfor Endüstriyel Mutfak Makinaları Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait
“https://bosformakina.com.tr/” adresinde yer alan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve
Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca sizlere kolaylık sağlaması adına hazırlanan “Veri
Sorumlusuna Başvuru Formu” aracılığıyla bizlere iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusu: Bosfor Endüstriyel Mutfak Makinaları Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
Adres: Osmangazi Mah. 3142 Sok. No:3/1 Kıraç – Esenyurt İstanbul
E-Mail: info@bosformakina.com.tr

 

× Mesaj Gönderin